۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار(HSOPSC)

هدف:سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف ( تناوب گزارش دهی رخداد ها ، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار ، یادگیری سازمانی ، کار تیمی درون واحدهای ، بازبودن مجاری ارتباطی ، ارتباطات و ارائه ی بازخورد درمورد خطاها ، پاسخ غیر تنبیهی در قبال رویداد خطا ، مسائل مربوط به کارکنان ، حمایت مدیریت از ایمنی بیمار ، کار تیمی مابین واحدهای سازمانی ، تبادل و انتقال اطلاعات )

به دلیل اهمیت بالای تکمیل شدن این فرم ،برای افرادی که اطلاعات آن را تکمیل میکنند تشویقی در نظر گرفته میشود، لذا در صورت تمایل نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.

نام و نام خانوادگی :
سن :پست سازمانی :
سابقه کار :سابقه ی کار در واحد فعلی :نوع شیفت :هنگامی که اشتباهی رخ میدهد ، ولی پیش از آنکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح میشود :
هنگامی که اشتباهی رخ میدهد اما آن اشتباه به اندازه ای مهم نیست که بتواند به بیمار صدمه بزند :
هنگامی که اشتباهی رخ میدهد که می تواند منجر به آسیب زدن بیمار شود ، ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد :
تنها شانس و اقبال باعث میشود که اشتباهات جدی تر در اینجا اتفاق نیفتد :
ایمنی بیمار هیچگاه برای کارهای بیشتر فدا نمیشود :
در این واحد مشکلات مربوط به ایمنی بیمار وجود دارد :
سیستم ها و رویه های موجود در این واحد در جلوگیری از بروز خطا به خوبی عمل میکنند :
سوپروایزر/مدیر این واحد هنگامیکه مشاهده میکند کاری بر طبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرده و از آنان تمجید میکند :
سوپروایزر/مدیر این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه میکند :
زمانیکه فشار کار زیاد می شود ،سوپروایزر/ مدیر از ما میخواهد که سریعتر کار کنیم ، حتی اگر به معنی میانبر زدن ( عدم انجام قسمتی از کار) باشد :
سوپروایزر-مدیر این واحد از مشکلات مربوط به امنیت بیمار که به میزان زیاد رخ میدهد چشم پوشی میکند. :
کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام می دهند. :
در اینجا اشتباهات منجر به تغییرات مثبت میشود. :
پس از آنکه به منظور بهبود ایمنی بیمار تغییراتی ایجاد کردیم اثر بخشی تغییرات را مورد ارزیابی قرار می دهیم. :
کارکنان در این واحد از یکدیگر حمایت می کنند :
زمانی که نیاز به انجام دادن کار زیاد در مدت کوتاهی هستیم همگی به عنوان یک تیم دور هم جمع می شویم تا به کمک هم آن را انجام دهیم. :
در این واحد کارکنان با احترام با یکدیگر برخورد می کنند. :
زمانیکه یک قسمت در این واحد با کار زیادی روبرو می شود سایر قسمت های واحد به کمکشان می شتابند. :
کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد مشکل کند آزادانه و با صراحت لب به سخن می گشایند. :
کارکنان زمانیکه احساس می کند اقدامی می تواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند. :کارکنان می توانند آزادانه اقدامات و تصمیمات مسیولین بیمارستان را مورد پرسش قرار دهند. :
به ما درباره تغییراتی که بر اساس گزارش های حوادث ناخواسته صورت می پذیرد باز خورد داده می شود . :ما از خطاهایی که در این واحد اتفاق می افتد مطلعیم. :
در این واحد ما در رابطه با راه های مقابله با وقوع مجدد خطا به بحث می نشینیم. :
کارکنان احساس می کنند اشتباهاتشان باعث می شود که در مورد آن ها طرز فکر تغییر کرده و به گونه ای دیگر به آنها نگریسته شود :
کارکنان نگران این هستند که اشتباهاتشان در پرونده شغلی آنها ثبت شود. :
وقتی حادثه ای گزارش می شود احساس می شود که بیشتر درباره شخص نوشته می شود تا خود مسیله. :تعداد کارکنان برای انجام کار کافی می باشد. :
کارکنان در این واحد ساعت های طولانی کا می کنند (بیش از زمان ایده آل کار پرسنل برای مراقبت از بیمار ). :
ما از کارکنان موقت بیش از حد استاندارد(ایده آل برای مراقبت از بیمار)استفاده می کنیم. :
ما در وضعیت بحرانی کار می کنیم یعنی سعی می کنیم حجم زیادی از کار را با سرعت بسیار زیاد انجام دهیم. :
مدیریت بیمارستان جو کاری را بوجود آورده که ایمنی بیمار را ارتقا می بخشد. :
اطلاعات مهم درمورد مراقبت از بیمار اغلب به هنگام تغییر شیفت از دست میرود(گم می شود). :
اقدامات مدیریت بیمارستان نشان می دهد مسیله ایمنی در بیمارستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و جزء اولویت هاست. :
به نظر می رسد که مدیریت بیمارستان فقط پس از رخ دادن یک حادثه ناخواسته به مسیله ایمنی بیمار علاقمند شده و توجه نشان می دهد :
واحدهای بیمارستانی با یکدیگر به خوبی هماهنگ نیستند. :
کار کردن با کارکنان سایر بخش های بیمارستان برایمان ناخوشایند است. :
همکاری خوبی بین واحدهایی که نیاز به کار با یکدیگر دارند وجود دارد. :
واحدهای بیمارستانی به منظور فراهم کردن بهترین مراقبت برای بیمار به خوبی با یکدیگر کار می کنند. :
در هنگام جابجایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی چیز ها از قلم بیفتد :
اغلب در مبادله اطلاعات ما بین بخش های بیمارستانی مشکل بوجود می آید. :
تغییر شیفت کارکنان در این بیمارستان برای بیماران ایجاد مشکل می کند :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *