۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

نام واحد :

مراقبت از بیمار در منزل 

 

نام مسئول :

شوکت ابراهیمی قره قیونلو

 

معرفی واحد :

این واحد با هدف شناسایی و معرفی بیماران نیازمند به خدمات پرستاری در منزل پس از ترخیص از بخش به مراکز پرستاری از سال 94 در محل درمانگاه اعصاب و روان راه اندازی شده است. ارائه کلیه خدمات پزشکی و پرستاری و تهیه وسایل مورد نیاز بیماران در منزل تحت نظر این واحد با همکاری مراکز خدمات پرستاری خصوصی انجام می شود. این واحد هر روز صبح در ساعات اداری آماده ارائه خدمت می باشد.