۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

 

 

 

آدرس

 ایران، کرمان، بلوار کوثر، مرکز آموزشی درمانی شفا

تلفن:

 ۹۴- ۳۲۱۱۵۷۸۰- ۰۳۴

فکس:

 ۳۲۱۱۵۷۸۳- ۰۳۴

سامانه پیام کوتاه:

  ۳۰۰۰۴۷۹۸

پست الکترونیک:

shafahospital@kmu.ac.ir

کد پستی:

۷۶۱۸۷۵۱۱۵۱

 

با شماره گیری ۳۱۲۱۷ قبل از داخلی بخش میتوانید به صورت مستقیم با آن بخش تماس حاصل نمایید.