۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

مسئول کمیته رفاهی کارکنان: خانم مریم خواجویی

چشم انداز:

ایجاد نظام جامعی از امکانات ، برنامه ها و خدمات رفاهی به منظور بهبود و افزایش سطح کمی و کیفی رفاه کارکنان بیمارستان شفا

ماموریت:

مدیریت رفاهی نقش تاثیر گذار و مهمی در شکل گیری انگیزه ، پتانسیل کارکنان و بهبود عملکرد آن سازمان دارد. یکی از راه های افزایش بهره وری کارکنان تامین نیازهای رفاهی آنهاست. کمیته رفاهی بیمارستان نیز با ترسیم چشم انداز و تعریف ماموریت در پی ارائه مجموعه ای از خدمات ، امکانات و فعالیت های بیشتر و با کیفیت مطلوب تر در بخش های مختلف رفاهی می باشد که منتج به بهبود کیفیت رفاهی زندگی و ایجاد رضایتمندی همکاران بیمارستانی شود. تحقق فعالیت های رفاهی را می توان با مدیریتی صحیح و با مشارکت سه جانبه بیمارستان ، امور رفاهی و به خصوص آحاد کارکنان بیمارستانی و با استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل سازمانی در مدت زمانی مناسب به نقطه ای مطلوب رساند تا در بخش های مختلف سیاست گذاری ، برنامه ریزی و اجرا اهداف مورد نظر را محقق سازد و در این راستا اهداف و فعالیت های زیر را دنبال می کند.

 

اعضای کمیته رفاهی کارکنان:

این واحد در راستای افزایش رضایت مندی کارکنان از خدمات رفاهی بیمارستان و با توجه به پایین بودن میزان این رضایت مندی در نظر سنجی سال 98 تشکیل گردیده است و شامل اعضاء زیر می باشد :

1- دکتر محمد حسین مصدق ( مدیر )

2- علی اصغر شعاعی ( مسئول امور اداری )

3- سعید کاظمیان ( مسئول دفتر بهبود کیفیت )

4- مریم خواجویی ( مسئول کمیته رفاهی )

5- مهناز مراد پور ( کارشناس دفتر بهبود کیفیت )

6- محمد علی فرحبخش ( کارشناس روابط عمومی )

7- عباس ابراهیمی ( مسئول کارگزینی )

8- علیرضا وحیدنیا ( مسئول قراردادها )

 

 

اهداف کمیته رفاهی کارکنان:

* توسعه رفاه عینی و ذهنی یا مادی و معنوی کارکنان

* ارتقاء سطح رفاه زندگی کارکنان با برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات رفاهی مبتنی بر رعایت کرامت انسانی

* شناسایی نیازهای مختلف رفاهی همکاران

* بهره مندی موثر از ظرفیت های موجود بیمارستان در بخش های مختلف رفاهی

* توانمند سازی همکاران در جهت مشارکت موثر در امور رفاهی

* ایجاد پایگاه اطلاعاتی رفاهی کارکنان

 

فعالیت های کمیته رفاهی:

* ارتباط مستمر با نمایندگان رفاهی دانشگاه علوم پزشکی به منظور مشارکت ، تبادل نظر و دیدگاههای رفاهی همکاران

* به روز رسانی اطلاعات رفاهی در سایت بیمارستان به منظور دسترسی سریع به آخرین اطلاعات

* عقد قرارداد با شرکت های خدمات رفاهی با هدف ارائه خدمات مطمئن ، سریع و آسان

* ارائه تسهیلات خرید کالاها و تجهیزات مورد نیاز همکاران با شرایط ویژه تخفیفی و تسقیطی

* افزایش میزان اعتبار صندوق های رفاهی به منظور افزایش رقم و تعداد تسهیلات مالی اعطایی به همکاران

* بستر سازی برای اوقات فراغت با امکانات سفر و مهمانسرا

* تسهیلات رفاهی و کارت های اعتباری

 

       
       
 

http://refahi.sbmu.ac.ir/uploads/tafrihi.jpg

 

اقدامات انجام شده در کمیته رفاهی:

1- انعقاد قرارداد با رستوران ژوانی

2- انعقاد قرارداد با رستوران خانه وزیر

3- پیگیری انعقاد قرارداد با باشگاه ورزشی ولیعصر

4- پیگیری انعقاد قرارداد با تعمیرگاه تعویض روغن

5- پیگیری انعقاد قرارداد با فروشگاه موبایل

6- پیگیری انعقاد قرارداد با فروشگاههای زنجیره ای فامیلی ، رفاه ، معلم