۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

نام و نام خانوادگی:

عباس ابراهیمی نسب

 

مدرک:

کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن:

32115804 - ۰۳۴