۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

نام و نام خانوادگی:

علی اصغر عربی 

 

سمت :

 

معاون آموزشی

مدرک:

متخصص گوش حلق بینی

تلفن:

۳۳۲۲۵۷۸۰ - ۰۳۴