۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

*کارگاه آنفلوآنزا و نظام مراقبت سندرومیک

 

معاونت آموزشی بیمارستان شفا کارگاه "آنفلوانزا و مراقبت سندرومیک" را  در مورخ 1398/09/07 ساعت 7.30 صبح در محل سالن کنفرانس معاونت آموزشی جهت اعضای عیات علمی، متخصصین، پزشکان عمومی، دستیاران و پرسنل و با حضور مدیریت بیمارستان برگزار نمود.

در این کارگاه آقاای دکتر فرخ نیا فوکال پوینت علمی برنامه آنفلوانزا در خصوص بیماری، نحوه انتشار، درمان و پیشگیری ازآن آموزش های لازم را برای شرکت کنندگان ارائه دادند.

 


*کارگاه ژورنال کلاب اخلاق پزشکی

این کارگاه با موضوع "تعارض منافع" در تاریخ 98/9/21 ساعت 8 صبح با تدریس خانم دکتر مبشر و با حضور جمعی از اعضای هیات علمی، پزشکان، دستیاران و با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب اقای دکتر نکویی مقدم در محل سالن کنفرانس معاونت اموزشی بیمارستان شفا برگزار گردید.


*کارگاه ارتباط پزشک و بیمار

معاونت آموزشی بیمارستان شفا کارگاه "ارتباط پزشک و بیمار" را  در مورخ 1398/09/28 ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس معاونت آموزشی جهت اعضای عیات علمی، متخصصین، پزشکان عمومی، دستیاران و با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان برگزار نمود.

در این کارگاه سرکار خانم دکتر کوهپایه زاده آموزش های لازم را در رابطه با ارتباط پزشک و بیمار برای شرکت کنندگان ارائه دادند.


*ژورنال کلاب با محوریت اخلاق پزشکی 

در تاریخ دوشنبه 98/10/23 ساعت 7.30 صبح گروه آموزشی اعصاب جلسه ژورنال کلاب اخلاق پزشکی با موضوع Medical ethics and The Trolley Problem را با حضور جمعی از اتندینگ و دستیاران گروه های چشم، نورولوژی و گوش حلق و بینی و تعدادی از دانشجویان و اینترن های پزشکی  برگزار نمود. این ژورنال کلاب با سخنرانی آقای دکتر سیف الدینی در محل سالن کنفرانس آموزش برگزار گردید.