۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

دوره های آموزشی برگزار شده در این مرکز :

  • کارگاه "ارزیابی مهارت های بالینی (OSCE) "
  • کارگاه "اخلاق پزشکی"
  • کارگاه "هموویژلانس (شناخت فرآورده های خونی و عوارض انتقال خون)"
  • کارگاه "ارتقاء اثرگذاری کیفیت پژوهشی (نحوه بالا بردن Hindex)"
  • کارگاه "ارتقاء اعضای هیات علمی"
  • کارگاه "استدلال بالینی"
  • کارگاه "پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) "
  • کارگاه "آشنایی با سامانه آموزشی ماد (ثبت طرح درس)"
  • کارگاه مجازی "آشنایی با نرم افزارهای آموزش مجازی"
  • کارگاه" آشنایی با Endnote"