۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

-مسئول دفتر مطالعات و توسعه پزشکی(EDO)  بیمارستان شفا

خانم دکتر مریم عامی زاده

متخصص گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن

 

-کارشناس دفتر مطالعات و توسعه پزشکی (EDO)

محبوبه عرب پور

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

داخلی: 387