۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

آدرس:

کرمان-میدان کوثر-بلوار کوثر-طبقه فوقانی پزشکی هسته ای- واحد معاونت آموزشی

 

شماره تماس:

31217384-31217387-31217388

داخلی: 384-387-388

نمابر:32115817

 

ساعات کاری:

7.30 الی 13.30