۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

برای دانلود آیین نامه ملی پوشش اینجا را کلیک نمایید.

برای دانلود اصول پرونده نویسی اینجا را کلیک نمایید.

برای دانلود منشور حقوق بیمار اینجا را کلیک نمایید.

برای دانلود منشور حقوق پزشکان و کارمندان اینجا را کلیک نمایید.