۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

معاون آموزشی

آقای دکتر علی اصغر عربی

 

مسئول آموزش

خانم ام البنین قاسمی

شماره تماس: داخلی 384

 

 

کارشناسان آموزش

محبوبه عرب پور-مسئول مرکز توسعه و آموزش پزشکی ( EDO) -داخلی 387

نفیسه امیری نژاد-مسئول اعتباربخشی آموزشی-داخلی 388