۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي

درمانگاه اعصاب و روان( لیازون)

زمان ویزیت: هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت 9:30

پزشکان:

شنبه و دوشنبه  : خانم دکتر جهانبخش

یکشنبه و چهارشنبه: دکتر گرکانی نژاد

سه شنبه و پنجشنبه: خانم دکتر سلیمانی زاده

سه شنبه ها عصر دکتر تیموریان متخصص ارولوژی