۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

                           

           آنژیوگرافی                                             مغز و اعصاب                                                   ccu1

 

 

                                        

                 ccu2                                                 چشم                                                  داخلی قلب

 

 

                                     

             دیالیز خونی                                            دیالیز صفاقی                                  گوش و حلق و بینی    

 

 

                                      

            icu قلب                                                 icu جنرال                                            icu استروک

 

 

                                      

              جراحی قلب                                             LTM                                            مغز و اعصاب2

 

 

                                             

            ارتوپدی                                           اتاق عمل چشم                                           اتاق عمل قلب

 

 

                                        

      اتاق عمل جنرال                                         اتاق عمل سوختگی                                    پزشکی هسته ای

 

 

                                   

      پست آنژیو                                            روماتولوژی و نفرولوژی                                    سوختگی

 

 

             ترمیمی