۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

خدمات VIP:

اتاق خصوصی با تجهیزات VIP  در  بخش چشم بیمارستان وجود دارد.

در این بخش یک اتاق مجزا با امکانات ذیل برای ارائه خدمت به بیمار تهیه گردیده است:

۱.      تخت بیمار

۲.      تخت تاشو همراه

۳.      تلویزیون

۴.      یخچال

۵.      سرویس بهداشتی

۶.       حمام