۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

بیمه های طرف قرارداد :

 

خدمات درمانی

تامین اجتماعی

نیروهای مسلح

صنایع مس

فولاد

سازمان زندان ها

صدا و سیما

شرکت نفت

مرکز بهداشت

کانون سردفترداران

ارجائی از بیمارستان دیگر

هواپیمایی هما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمه های تکمیلی :

 

دانا

سینا

آتیه سازان

سامان

دی

آسیا

SOS