۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمود نکویی مقدم

 

 

 

 

 

سمت :

رئیس بیمارستان

تحصیلات :

 

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رتبه علمی :

 

استاد گروه علوم مدیریت ، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

 دانلود رزومه:

 

cv