۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد حسین مصدق

 

 

سمت :

مدیر بیمارستان

مدرک تحصیلی:

دکترای پزشکی عمومی

سوابق:

 

  • رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  • رئیس اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  • مدیر مرکز آموزشی درمانی شفا

  • مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان

 

تلفن:

 

۳۳۲۲۵۷۸۰ - ۰۳۴

داخلی ۲۸۲