۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین مصدق
 

 

 
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی
سوابق:

 

  • رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • رئیس اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • مدیر مرکز آموزشی درمانی شفا
  • مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان

 

تلفن:

 

۳۳۲۲۵۷۸۰ - ۰۳۴

داخلی ۲۸۲