۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

نام و نام خانوادگی:

سعید کاظمیان

 

 

سمت :

مدیر پرستاری

مدرک تحصیلی:

      کارشناسی پرستاری

سوابق:

 

  • سرپرستار اتاق عمل قلب

  • سرپرستار اورژانس

  • کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

  • جانشین مدیر بیمارستان

  • مسئول دفتر بهبود کیفیت

تلفن:

داخلی 222

32115807 - 034