۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
نام و نام خانوادگی: شاپور صوفی آبادی
 
تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۶/۰۲
مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت

                                                کارشناسی پرستاری

سوابق:
 
  • مترون بیمارستان 
  • سوپروایزر بالینی
  • سرپرستار بخش مغز و اعصاب
  • سرپرستار اتاق عمل جنرال
تلفن:

داخلی ۲۲۲ 

۳۳۲۲۵۷۸۰ - ۰۳۴