۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي
نام و نام خانوادگی: امان الله ابوالقاسمی 
 
تولد:

۱۳۴۶/۰۷/۰۱

 
مدرک:

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

کارشناسی پرستاری دانشگاه مشهد

سوابق:
  • مسئول فنی واحد های پاراکلینیک
  • مسئول واحد تنفس جراحی قلب بیمارستان شفا
تلفن:

۳۳۲۲۵۷۸۰ - ۰۳۴

داخلی 280