۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

معرفی   مرکز آموزشی درمانی شفا :

 

بیمارستان شفا از سال ۱۳۳۹ شروع به ساخت و در سال ۱۳۴۳ راه اندازي و مورد بهره برداي قرار گرفت، در ابتدا این بیمارستان جهت مداواي بیماران ریوي به ویژه مسلولین مورد استفاده قرار می گرفت، شایان ذکر است این بیمارستان در آن زمان کاملا خارج از شهر واقع شده و تنها با جاده باریک و خاکی به شهر وصل بود .از سال ۱۳۵۹ با ۱۵۰ تخت و افتتاح بخش هاي داخلی و جراحی عمومی شروع به کارمجدد نمود. در سال ۱۳۶۰ بخش هاي زنان و زایمان ، داخلی ، قلب، چشم پزشکی به بخش هاي این بیمارستان افزوده شد و در اواخر همین سال بخش سوانح سوختگی نیز تجهیز و افتتاح گردید. در سال ۱۳۶۱ بخش همودیالیز به مجموعه بخش ها اضافه گردید، در سال ۱۳۶۴با تصویب وزارت متبوع بیمارستان جهت تبدیل به بیمارستان آموزشی با تمام تجهیزات و پرسنل به دانشکده پزشکی واگذار گردید و با نام بیمارستان شماره ۲ دانشکده پزشکی به تدریج با تبدیل به یک مرکز تخصصی و فوق تخصصی آموزشی درمانی ادامه فعالیت داد و در سال ۱۳۶۷ با راه اندازي بخش هاي گوش و حلق و بینی ، اورولوژي ، جراحی ترمیمی و مغز و اعصاب روند گسترش بیمارستان سرعت بیشتري گرفت و با اضافه شدن بخش هاي تشخیصی و درمانی نظیر سی تی اسکن ، آنژیو گرافی ، سنگ شکن ، طب هسته اي و سپس بخش جراحی قلب باز در سال ۱۳۷۱ شروع به فعالیت نمود و اولین جراحی قلب باز در همین سال در سطح استان هاي جنوبشرق به انجام رسید. سپسبخش هاي فوق تخصصی روماتولوژي ، نفرولوژي در سال ۷۵ افتتاح گردید. سپس بخش هاي آنکولوژي و رادیو تراپی در سال۱۳۷۶  راه اندازي گردید.

در سال ۱۳۷۸ بیمارستان چشم پزشکی خداداد مهرابی و در سال ۱۳۸۰ بیمارستان سوانح سوختگی که در سال ۱۳۶۸  که از بیمارستان جدا شده بود مجددا با بیمارستان شفا ادغام شد و در نهایت از مجموع همه این بخش ها بزرگترین مرکز آموزشی درمانی استان کرمان تشکیل شد. مرکز آموزشی درمانی شفا داراي ظرفیت اسمی ۵۰۳ تخت مصوب و ۴۲۰ تخت فعال شامل بخش هاي بستري : داخلی، ICU جنرال ، مغز و اعصاب، روماتولوژي ،ترمیمی ، همودیالیز و دیالیز صفاقی ، ارتوپدي ، ICU قلب، پست آنژیو ، جراحی قلب، سوختگی ،ENT ، نفرولوژي ، گوش و حلق و بینی ، طب هسته اي و چشم است و همچنین اورژانس قلب و اعصاب در این مرکز فعالیت دارد. این مرکز همچنین داراي بخش هاي سرپائی رادیوتراپی ، سنگ شکن ، طب هسته اي، آنکولوژي ، فیزیوتراپی ، بازتوانی قلبی، همودیالیز و دیالیز صفاقی، شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی، کلینیک خواب، الکترو آنسفالو گرافی ، الکترومایوگرافی ، داپلر سونوگرافی عروق مغز ، اکو و تست ورزش و سایر واحدهاي پاراکلینیک و تخصصی و فوق تخصصی مربوط به بخش هاي مستقر در این مرکز می باشد. ساختمان هاي موجود در سطح بیمارستان پراکندگی دارند، بطوریکه تعداد دو مجموعه ساختمان اصلی با دو ورودي متفاوت اکثر بخش هاي این مرکز را شامل می شود. بخش هاي اورژانس و سوختگی کاملا از این دو مجموعه مجزا بوده و اکثر بخش هاي سرپائی و پاراکلینیک نیز بطور مجزا در محوطه قرار دارند. قدمت ساختمان ها از بدو تاسیس در سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۸۸ متفاوت است.  همچنین تعدادي از بخش ها مانند بخش هاي سوختگی ) اورژانس، اتاق عمل، بخش سوختگی و ایزوله)، دیالیز، طب هسته اي و CCU۲، با کمک خیرین ساخته شده است. این مرکز داراي تالار اجتماعات با ظرفیت ۵۸۵ نفر می باشد. زیر بناي این مرکز ۳۴۰۰۰ متر مربع بوده که در مساحت۹۱۰۰۰  متر مربع و در بعضی از ساختمان ها حداکثر تا دو طبقه واقع شده است.