۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن
افتتحاح بخش پایش صرع (LTM) بیمارستان شفا
افتتحاح بخش پایش صرع (LTM) بیمارستان شفا
۱۳۹۹ سه شنبه ۹ دي
افتتحاح بخش پایش صرع (LTM) بیمارستان شفا
افتتحاح بخش پایش صرع (LTM) بیمارستان شفا
مراسم تجلیل از پرستاران نمونه بیمارستان شفا
مراسم تجلیل از پرستاران نمونه بیمارستان شفا
۱۳۹۹ شنبه ۶ دي
مراسم تجلیل از پرستاران نمونه بیمارستان شفا
مراسم تجلیل از  پرستاران نمونه بیمارستان شفا
تجلیل از نمایندگان پرسنل پرستاری بیمارستان شفا
تجلیل از نمایندگان پرسنل پرستاری بیمارستان شفا
۱۳۹۹ شنبه ۶ دي
تجلیل از نمایندگان پرسنل پرستاری بیمارستان شفا
تجلیل از نمایندگان پرسنل پرستاری بیمارستان شفا
حضور مسئولین بانک رفاه در بیمارستان شفا
حضور مسئولین بانک رفاه
۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي
حضور مسئولین بانک رفاه
حضور مسئولین بانک رفاه
حضور جناب اقای دکتر پور ابراهیمی نماینده مجلس در بیمارستان شفا
حضور جناب اقای دکتر پور ابراهیمی نماینده مجلس در بیمارستان شفا
۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي
حضور جناب اقای دکتر پور ابراهیمی نماینده مجلس در بیمارستان شفا
حضور جناب اقای دکتر پور ابراهیمی نماینده مجلس در بیمارستان شفا
تبریک روز پرستار به پرستاران بیمارستان شفا
تبریک روز پرستار به پرستاران بیمارستان شفا
۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي
تبریک روز پرستار به پرستاران بیمارستان شفا
تبریک روز پرستار به پرستاران بیمارستان شفا
برگزاری کمیته صیانت
برگزاری کمیته صیانت
۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ آذر
برگزاری کمیته صیانت
برگزاری کمیته صیانت
کمیته سلامت بیمار بیمارستان شفا
کمیته سلامت بیمار بیمارستان شفا
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ آذر
کمیته سلامت بیمار بیمارستان شفا
کمیته سلامت  بیمار بیمارستان شفا
24لغایت 30 ابان ماه هفته خود مراقبتی دیابت
24لغایت 30 ابان ماه هفته خود مراقبتی دیابت
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۸ آبان
24لغایت 30 ابان ماه هفته خود مراقبتی دیابت
24لغایت 30 ابان ماه هفته خود مراقبتی دیابت
10مهر روز جهانی سالمندان
10مهر روز جهانی سالمندان
۱۳۹۹ شنبه ۱۲ مهر
10مهر روز جهانی سالمندان
10مهر روز جهانی سالمندان