۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
تشکیل جلسه کمیته بحران
تشکیل جلسه کمیته بحران
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
تشکیل جلسه کمیته بحران
تشکیل جلسه کمیته بحران
بازدید جناب اقای دکتر صافی زاده
بازدید جناب اقای دکتر صافی زاده
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
بازدید جناب اقای دکتر صافی زاده
بازدید جناب اقای دکتر صافی زاده
تمدید ثبت نام بیمه تکمیلی
تمدید ثبت نام بیمه تکمیلی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
تمدید ثبت نام بیمه تکمیلی
اجرای برنامه اعتبار بخشی بیمارستان شفا
اجرای برنامه اعتبار بخشی بیمارستان شفا
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۱ بهمن
اجرای برنامه اعتبار بخشی بیمارستان شفا
اجرای برنامه اعتبار بخشی بیمارستان شفا
ثبت نام بیمه تکمیلی سینا
ثبت نام بیمه تکمیلی سینا
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۰ بهمن
ثبت نام بیمه تکمیلی سینا
ثبت نام بیمه تکمیلی سینا
ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان شفا
ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان شفا
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن
ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان شفا
ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان شفا
برگزاری ویدئو کنفرانس علمی کرونا
برگزاری ویدئو کنفرانس علمی کرونا
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن
برگزاری ویدئو کنفرانس علمی کرونا
برگزاری ویدئو کنفرانس علمی کرونا
راند واحد اشپزخانه بیمارستان
راند واحد اشپزخانه بیمارستان
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن
راند واحد اشپزخانه بیمارستان
راند واحد اشپزخانه بیمارستان
قرائت زیارت عاشورا
قرائت زیارت عاشورا
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۰ بهمن
قرائت زیارت عاشورا
قرائت زیارت عاشورا
برگزاری کمیته صیانت
برگزاری کمیته صیانت
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
برگزاری کمیته صیانت
برگزاری کمیته صیانت