۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
10مهر روز جهانی سالمندان

به مناسبت 10مهر روز جهانی سالمندان بازدید از بخشهای بیماستان شفا توسط

سوپروایزر اموزشی سلامت انجام شد 

 همکاران پرستاری ضمن تبریک این روز به سالمندان اموزشهای خودمراقبتی 

لازم را به ایشان و همراهیانشان ارائه نمودند