۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
پنجم شهریور روز داروسازی

به مناسبت میلاد زکریای رازی  پنجم شهریور روز داروسازی  ریاست و مدیریت بیمارستان با اهدا گل و لوح سپاس از زحمات پزشکان داروسازی  این مرکزتقدر وتشکر کردند واین روز را به انها تبریک گفتند