۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
اجرای برنامه اعتبار بخشی بیمارستان شفا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شفا در راستای اجرای این برنامه ، تیم ارزیاب ، روز شنبه و یکشنبه 19و20 بهمن از قسمت های مختلف این مرکز آموزشی و درمانی بازدید کردند