۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
ثبت نام بیمه تکمیلی سینا

افراد متقاضی از تاریخ 98/11/17لغایت 98/11/26 شخصا با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک کارکنان در سایت دانشگاه به آدرسwww.kmu.ac.ir و مطالعه شرایط مربوطه(پیوست)نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.بدیهی است مهلت تعیین شده قابل تمدید نمی باشد.شروع قرارداد از 98/7/1لغایت99/6/31می باشد.