۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
برگزاری ویدئو کنفرانس علمی کرونا

برگزاری ویدئو کنفرانس علمی کرونا ویروس با حضور ریاست . مدیریت و جمعی از همکاران  در محل واحد اموزش  مرکز آموزشی درمانی شفا   در خصوص  پیشگیری و تشخیص این بیماری برگزار شد .