۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
راند بخش فیزیوتراپی بیمارستان

راند بخش فیزیوتراپی  بیمارستان باحضور تیم مدیریت مرکز انجام و در این راند  مسائل و مشکلات این بخش مطرح گردید