۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
قرائت زیارت عاشورا

قرائت زیارت عاشورا در نمازخانه بیمارستان شفا در روز پنج شنبه 1398/09/07