۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

معاون پرستاری وزارت بهداشت از آغاز ثبت ملی اطلاعات پرستاران وگروههای وابسته  خبر داد و گفت: پرستاران و گروه های هدف در یک فرصت دو ماهه نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

دکتر مریم حضرتی طی جلسه ای با مدیران پرستاری سراسر کشور آغاز سراسری ثبت ملی اطلاعات پرستاران و گروههای وابسته را ابلاغ کرد.

 وی با اشاره به اجرای موفق طرح پایلوت ثبت ملی اطلاعات پرستاران وگروههای وابسته در تبریز، سمنان و نیشابور،  گفت: اجرای سراسری این طرح در یک فرصت دو ماهه و تا پایان دی ماه انجام می شود.

معاون پرستاری وزیر بهداشت افزود: در این طرح اطلاعات دقیق و به روز کادر پرستاری در تمام بخش های کشور، شامل همکاران پرستار، اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی، بهیار، کمک پرستار و کمک بهیار ثبت می شود.  

 وی تصریح کرد: از پرستاران و گروه های وابسته شاملافراد شاغل، بازنشسته، بیکار و منتظر در لیست طرح نیروی انسانی تقاضا مي شود با مراجعه به این سامانه به نشانیwww.rn.behdasht.gov.ir   نسبت به ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. این کد به عنوان ثبت موقت اطلاعات درسامانه ثبت ملی اطلاعات پرستاران وگروههای وابسته مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 دکتر حضرتی ادامه داد: این اطلاعات در مرحله بعد، توسط بانک های اطلاعاتی موجود در وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری اعتبارسنجی شده و از اطلاعات جمع بندی شده جهت برنامه ریزی نیروی انسانی با توجه به ایجاد دسترسی به مدیران پرستاری استفاده خواهد شد.

وی از تمام همکاران گروه پرستاری خواست تا با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. همچنین مدیران پرستاری از طریق اطلاع رسانی، تبلیغ گسترده و... گروه پرستاری را برای ثبت اطلاعات ترغیب کنند.